Logistiek en distributie sector

Bij de klanten die actief zijn in deze sector gaan onze opdrachten vaak zeer vergaand en variëren van het identificeren van de ideale locatie, Zwaartepunt, voor een nieuw te bouwen “Green field” of een te renoveren “Brown Field” infrastructuur voor een nationale en internationale logistieke dienstverlening, de inrichting hiervan, welke MHE te gebruiken, hoe ver te automatiseren, maintenance van de infrastructuur en productie middelen, optimalisering van de huidige logistieke processen tot aan het ondersteunen bij de implementatie/opstart en coaching van de lokale teams.

Door de expertise in operationeel management in, “freight forwarding” en fijn distributie, B2B, B2C op zowel Europees als Global vlak ondersteunen we onze klanten in eerste instantie bij de keuze van die providers die het beste aansluiten bij het marktsegment waarin men actief is.
Bijvoorbeeld een E-commerce heeft behoefte aan een heel ander type van transport dan een klant die productie machines vervaardigd en over heel de wereld verdeeld.
Na deze selectie alsook een grondig RFQ proces gaan we verder met de implementatie van de verschillende transport routes met daarbij de nodige “performance” afspraken, 24, 48hr, 24/7, FTL versus LTL, dagelijkse of wekelijkse vertrekken, “Direct calls” of “transhipment”, FCL en LCL, etc…

Buiten dit voorgaande worden we ook vaak gevraagd om bij het tijdelijk vrijkomen van een management positie bijvoorbeeld door het wegvallen van een staf/management medewerker deze op “Interim management” basis te komen invullen om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.
Veelal maken we dan ook van de gelegenheid gebruik om de klant zijn processen grondig te bestuderen, daar waar nodig ook voorstellen ter optimalisatie maken en bij goed bevonden dan ook doorvoeren en implementeren.

Automotive industrie

In deze sector zijn onze opdrachten ook door onze brede expertise ook zeer variërend en bepreken zich niet tot één enkel aspect van het productie proces. Het kan gaan van het optimaliseren van productie processen alsook het uitdenken van nieuwe tools en de implementatie hiervan, zoals manipulatoren, materiaal distributie met interne transport middelen zoals bemande mini treintjes tot aan AGV toe.

In de automotive wordt zoals gebruikelijk alles in sequentie tot in het verbruikspunt aan de productielijnen afgeleverd en hebben wij ook de gelegenheid gekregen om onze expertise op dit gebied bij des betreffende klanten tot hun recht mogen laten komen voor uitbreiding van de productie alsook voor de implementatie van nieuwe modellen van voertuigen.

Dit betekende ook vaak dat we de 3pl providers die de kitting en sequensen moesten verwezenlijken hebben begeleid en ondersteund met de inrichting van hun “value added” ruimtes met de verschillende componenten als ook met het opzetten van werkinstructies en geven van training per specifieke sequentie groepen.

Industriële sector

Bij de klanten waarvoor we hebben mogen werken waren de opdrachten ook zeer uiteenlopend en beperkte zich meestal ook niet tot een specifiek onderwerp maar eerder meerdere waar door we ook vaak voor langere periodes, soms wel tot 2 jaar, het bedrijf hebben versterkt.

Veel van deze opdrachten startte meestal eerst met een Quick scan om een goed beeld te krijgen van de algemene situatie om nadien alle processen in detail in kaart te brengen, het maken van de bekende spaghetti diagrammen en het identificeren en opsommen van de verbeter punten per proces.

Om snel resultaat te behalen beginnen we klassiek altijd eerst met het laag hangende fruit of “Quick Wins” o zo belangrijk voor de motivatie van de lokale teams om deze mee te krijgen in het verandering/optimalisatie proces.

We werken hier natuurlijk ook, zoals bij alle andere sectoren en klanten, en plan van aanpak uit in de tijd met de verschillende “milestones” die telkens moeten behalen voordat we aan de volgende stap kunnen beginnen.

Waarmee kan ik u helpen?

Onze expertise beperkt zich niet tot een bepaalde markt sector nog tot een specifiek onderdeel van een Supply Chain en kunnen u dus ondersteunen op bijna alle gebieden. Laten we kennis maken!

Willem Teitsma
Managing Partner

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

    Verzenden

    We work for